link naar de flash versie van deze site!

Sitemap    Contact    Disclaimer
Tekstgrootte GrootNormaalZwart/Wit
Kies een collectie:Plaetboec vervangende de figuren of formen gehorig tottet Wiscontich filosofisch bedryf
]Stevin, Hendrik - 1668Pagina van 66       VORIGE PAGINA      VOLGENDE PAGINA

KORTE OMSCHRIJVING
Hendrik Stevin (1614-1668), zoon van Simon Stevin behandeld in dit boek tekeningen waarbij een manier tot droogmaking van de Zuiderzee en het verbinden van Amsterdam met de Noordzee door middel van een kanaal

MEER INFORMATIE
Hendrik Stevin is de zoon van Simon Stevin en Catharina Craij. Simon was kwartiermeester in het Staatse leger, adviseur en nauwe vriend van prins Maurits, wiskundige, uitvinder (hij ontwikkelde een zeilwagen en wierp al ideeën op over grootschalige inpolderingen) en vestingbouwer. Zoon Hendrik (1614-1668) studeerde aan de Universiteit Leiden en volgde eerst een militaire loopbaan tot hij door een opgelopen wond daarvoor ongeschikt was geworden. Evenals zijn vader is Hendrik geïnteresseerd in wiskunde. In 1649 gaf hij in "Materiae Politicae" postuum werken van zijn vader Simon uit. In 1667 verscheen van zijn hand "Wisconstich Filosofisch Bedrijf". Gesteld wordt dat dit boek met zijn 29 dubbele gegraveerde pagina’s, naast artikelen van zijn vader, bovendien een verhandeling van Hendrik zelf over de droogmaking van de Zuiderzee en het verbinden van Amsterdam met de Noordzee door middel van een kanaal bevat. Uit de tekeningen, zonder tekst is dit niet direct op te maken. Als ingenieur van het Nederlandse leger maakte het plan om de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden te gebruiken als trekvaart (1663). Het plan uit 1667 om de Zuiderzee af te sluiten en in te polderen was toen niet haalbaar. Het water zou dan uit de polders gepompt moeten worden door poldermolens, maar of dit zonder stoomgemalen was gelukt , zoals bij de inpoldering van de Haarlemmermeer (1848-1852) blijft een vraag. Misschien inspireerde hij toch wel andere plannen die leidden tot het werk tot de uiteindelijke inpoldering door Lely.

Links
Naar de bibliotheekcatalogus

BEKIJK OOK DEZE OBJECTEN
Beweegbare figuren De nieuw uitgevonden diep-machine, Natuurkunde in de huiskamer [3e serie] Architectura mechanica, of Moole-boek van eenige opstallen
van moolens, nevens hare gronden.