link naar de flash versie van deze site!

Sitemap    Contact    Disclaimer
Tekstgrootte GrootNormaalZwart/Wit
Kies een collectie:Oude Hollandsche tuinen [plaatdeel]
Bienfait, Anna G. - 1943Pagina van 173       VOLGENDE PAGINA

KORTE OMSCHRIJVING
Beschrijving van de Nederlandse tuinkunst uit de 17e en 18e eeuw, aangevuld met een deel platen dat 367 reproducties bevat.

MEER INFORMATIE
Dit uit 1943 stammende werk van Anna G. Bienfait bestaat uit een deel tekst en een deel platen. Het oblongformaat van het deel platen is gekozen om de prenten, zoals die vooral in de topografische werken van de 17e en 18e eeuw voorkomen, goed tot hun recht te laten komen. Het deel platen bevat 367 reproducties van schilderijen, tekeningen, prenten en foto’s, waarmee het gehele terrein van de Nederlandse tuinkunst tot en met de landschapstijl wordt bestreken. Onder de afbeeldingen staan, voor zover het voorstellingen van niet geïdentificeerde tuinen zijn, de naam van de kunstenaar, onder de overige afbeeldingen staan de naam of tuinen, die er op voorkomen. Meer bijzonderheden zijn er te vinden in de lijst van afbeeldingen, terwijl tussen haakjes geplaatste nummers verwijzen naar de bladzijden van het tekstdeel. De reproducties zijn over het algemeen goed, sommige wat duister of onscherp. De eerste hoofdstukken kunnen gezien worden als een soort voorspel voor de grootse ontplooiing van de Nederlandse tuinkunst in de 17e en 18e eeuw, die ook de kern van dit boek vormt. Over de beeldhouwkunst in de tuinen worden vaak interessante gegevens vermeld. Achtereenvolgens worden de volgende periodes en stedelijke tuinen behandeld: I - Middeleeuwen II - De invloed van de Renaissance III - De tuinen van 's Gravenhage van het begin der 14de eeuw tot den tijd van Maurits IV - Frederik Hendrik en zijn tijd V - Le Notre's invloed op het tuinontwerp VI - Koning-stadhouder Willem III en zijn tijd VII - Zeeland VIII - 's Gravenhage en omgeving IX - Amsterdam en omgeving X - De Vecht XI - Kennemerland XII - Gooi en Eemland XIII - Utrecht, Vianen en Overkwartier XIV - Arnhem en omgeving XV - Leiden en omgeving, Rotterdam, Dordrecht en Gorkum XVI - Overijssel, Groningen en Friesland

Links
Naar de bibliotheekcatalogus

BEKIJK OOK DEZE OBJECTEN
Onze bloemen in het wild; geteekend, met vermelding van soort- en familienaam, vindplaatsen en bloeityd Verhandeling over de verdubbeling van bloemen, of Aanwijzing
om door oppassing en kweeking, gevulde of dubbele bloemen
uit enkelde te trekken Plantæ medicinales oder Sammlung offizieller Pflanzen. [Bd. 1] Oude Hollandsche tuinen [tekstdeel]