• Home
  • Blog
  • Intensief lezen van bladmuziek kan leiden tot oogproblemen

Intensief lezen van bladmuziek kan leiden tot oogproblemen

Dat het intensief bespelen van een muziekinstrument kan leiden tot lichamelijke klachten of gehoorproblemen is alom bekend. Er is allerlei onderzoek naar gedaan, wat geleid heeft tot diverse behandelmethoden en advies.

Minder bekend is dat musici ook vaak kampen met oogproblemen, die vooral te herleiden zijn tot langdurig turen naar bladmuziek en slechte verlichting. De Volkskrant schrijft daarover.

Henny Beckers, verbonden aan de Universiteitskliniek voor oogheelkunde in Maastricht deed met haar team onderzoek naar visuele klachten en oogproblemen onder orkestleden. Ze ontdekte, dat veel vooral oudere musici, gemiddeld de helft van de ondervraagden, onscherp zien en last hebben van vermoeide, brandende, droge of jeukende ogen. Beckers bracht de klachten vooral in verband met ontoereikende verlichting tijdens concerten en de inspanning die nodig is om het kijken naar de dirigent af te wisselen met het lezen van het vaak kleine notenschrift. Dit beeld week niet af van de gevonden klachten bij ondervraagde amateurmusici.

In het onderzoek van Beckers ontbrak wel een controlegroep, dat wil zeggen soortgelijk onderzoek onder niet-musicerenden. Amerikaans onderzoek naar visuele beperkingen wijst uit dat onder muzikanten meer oogklachten voorkomen dan onder de ‘gewone’ bevolking.

De Limburgse oogarts hoopt dat haar onderzoek bijdraagt aan meer aandacht voor oogklachten van orkestleden, zegt zij in De Volkskrant: "Ik ben voor screening op oogklachten bij musici. Meer aandacht voor verlichting, behandeling van droge oggen en optimale behandeling van droge ogen en optimale aampassing van bril of contactlenzen zou al veel helpen. Het is belangrijk, datt muzikanten, vooral de oudere, goed advies krijgen. Dat gebeurt nu niet."

De toekomstige generatie muzikanten, die geleidelijk overstapt op het lezen van bladmuziek vanaf beeldscherm, tablets is tevens gebaat bij goede adviezen en afstelling van beeldschermen.

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.