De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Je bent welkom om boeken, kranten of tijdschriften te lezen, informatie te zoeken of te studeren en te werken. 

In de bibliotheek bezorg je elkaar geen overlast en er is wederzijds respect. Voor alle duidelijkheid heeft Bibliotheek Rotterdam een aantal huisregels opgesteld:

 • Houd rekening met anderen; 
 • Houd de bibliotheek netjes, heel en schoon; 
 • Het nuttigen van friet, snacks en ijs is niet toegestaan; 
 • Roken en het gebruik van alcohol en drugs is verboden; 
 • Het bezoeken van discriminerende, gewelddadige en pornografische internetsites is verboden; 
 • Veroorzaak geen (geluids-)overlast; 
 • Skaten, fietsen, et cetera is om veiligheidsredenen niet toegestaan; 
 • Dieren mogen niet mee naar binnen - met uitzondering van hulphonden; 
 • Om jouw en onze veiligheid te bewaken is in dit gebouw cameratoezicht; 
 • In geval van diefstal of vandalisme doen wij altijd aangifte bij de politie; 
 • Bibliotheek Rotterdam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.
 • Bezoekers van de bibliotheek worden geacht aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel op te volgen. Medewerkers van de bibliotheek kunnen je aanspreken op jouw gedrag en zo nodig maatregelen nemen.

Let op! Bij overtreding van de huisregels van de bibliotheek hebben de medewerkers van de bibliotheek en/of beveiliging de bevoegdheid bezoekers uit de biblitoheek te verwijderen of hen de toegang te ontzeggen. In alle andere voorkomende situaties zijn de medewerkers van de bibliotheek en/of beveiliging bevoegd de maatregelen te nemen die zij op dat moment noodzakelijk achten.