De Bibliotheek Rotterdam heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat wij zijn een algemeen nut beogende instelling zijn. Om aangewezen te worden als ANBI is het nodig om aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze medewerkers aan de integriteitseisen. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting.

Directie en Raad van Toezicht
De directie van Stichting de Bibliotheek Rotterdam, de Bibliotheek Rotterdam, bestaat uit directeur-bestuurder Theo Kemperman en wordt bijgestaan door Annerie Brenninkmeijer (manager Unit Bibliotheken), Paul Adels (manager Unit Markt- en Productontwikkeling), Jannet Wiersma (manager HRM) en Jaap Naber (controller). Tezamen vormen zij het directieteam. De governance is in handen van de Raad van Toezicht, bestaande uit: voorzitter Arjen (H.A.) van Klink, Souad El Hamdaoui, Bas (J.S.M.) Savenije, Rob Fens en Annemijn Crince le Roy.

Het beloningsbeleid van de directie en de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in het Jaarverslag 2014. De medewerkers worden beloond volgens de CAO van Openbare Bibliotheken.

Jaarverslag en jaarrekening 2012
Ieder jaar publiceert de Bibliotheek Rotterdam een jaarverslag. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en voornemens van onze organisatie. Tot en met 31 december 2012 was de Bibliotheek Rotterdam een gemeentelijke dienst. Er bestaat tot die datum dus geen afzonderlijke jaarrekening voor Stichting de Bibliotheek Rotterdam. De cijfers van de gemeentelijke Bibliotheek Rotterdam zijn tot en met 2012 opgenomen in het jaarverslag van de Gemeente Rotterdam. Het Jaarverslag 2012 is wel afzonderlijk beschikbaar. De hoogte van de subsidie die de bibliotheek Rotterdam van de Gemeente Rotterdam ontving, is in dit jaarverslag terug te vinden.

Jaarverslagen 2013 en 2014
In het Jaarverslag 2013 zijn de cijfers wel opgenomen. Het Jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening van Stichting de Bibliotheek Rotterdam, verschijnt in het tweede kwartaal van 2015.

Gegevens

  • Bezoekadres: Hoogstraat 110
  • Postadres: de Bibliotheek Rotterdam, Postbus 22140, 3003 DC Rotterdam
  • Fiscaal nummer: NL851922260B01
  • IBAN-Rekeningnummer: NL19ABNA0644512644
  • BIC-code: ABNANL2A
  • KvK-nummer: 55956149

Een overzicht van alle reglementen en statuten, waaronder het beleidsplan, vindt u op onze reglementenpagina.