Ik kan met jou lezen en schrijven

Op zolder bij mijn moeder kwam ik een hele doos met schriftjes tegen met vakantieverslagen. Elke dag had één van de kinderen of ouders de beurt om te beschrijven en tekenen wat we gedaan hadden die dag. Ontzettend leuk om te lezen want ieder schrijft op zijn/ haar eigen wijze en met specifieke aandachtspunten. De ene broer over de hutten die hij bouwde, de andere over de vogels die hij had gezien. Op spel- en taalfouten werd niet gelet. Als jongste stond ik te trappelen om mee te doen zodra ik kon schrijven. Nu denk ik: wat goed voor onze taalontwikkeling!

Schrijven en taalplezier

Je denkt misschien: wat hebben schrijven en leesplezier met elkaar te maken? Uit onderzoek blijkt dat beiden elkaar enorm kunnen versterken. Je leest daar alles over in de folder van Kwestie van lezen. Laat kinderen in hun leesboek eens zoeken naar voorbeelden van beschrijvingen van personages, opbouw van spanning, cliffhangers, dialogen, figuurlijk taalgebruik et cetera. Vervolgens gaan ze zelf deze technieken uitproberen.

Veel kinderen worden geremd in het schrijven omdat ze bang zijn dat ze het niet kunnen of fouten zullen maken. Begin dus met heel gerichte, simpele schrijfopdrachten zonder op spelling en grammatica te letten. Bruikbare opdrachten vind je bijvoorbeeld op de site van De Schoolschrijver, Fabian van der Ham of iedereenkanlerenschrijven.nl.

Door zelf te schrijven gaan kinderen ook op een andere manier lezen. Ze ontdekken het vakmanschap van de schrijver en gaan die meer waarderen. Lezen en schrijven zijn dus een uitstekende combinatie!

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.