In Rotterdam is de taalachterstand onder jeugd en jongeren een groot probleem. Met de Bibliotheek op School en Boekstart in de kinderopvang pakken we dit aan.

Met deze diensten bevorderen we de leesvaardigheid en het leesplezier en zorgen we zo voor het terugdringen van deze taalachterstand. We bieden collecties aan op scholen in combinatie met leesconsulenten. Momenteel doen hier 128 Rotterdamse basisscholen aan mee. Met uw hulp kunnen we dit aantal verder uitbreiden en ook zorgen voor de deelname van voorschoolse intstellingen. Immers: taalachterstand voorkomen is beter dan genezen.

Projecten 2016/2017:
De Bibliotheek op School
Boekstart in de kinderopvang

Doneer nu